Language
Dansk  English  Norsk  Svenska
Book et møde
+45 98 19 39 30

Rådgivning

Abekatten Klatrevægge A/S har i mer enn 20 år arbeidet med å realisere forskjellige klatreinstallasjonsprosjekter i alle størrelser og utforminger.

Her kan du finne hjelp og inspirasjon til å realisere akkurat ditt prosjekt.

Fra idé til virkelighet

Uansett om din idé har utgangspunkt i en økonomisk ramme, en drøm eller en behovsanalyse, så er det viktig at vi fra begynnelsen får definert betingelsene for hvordan klatreinstallasjonen skal fungere.

Noen av spørsmålene du alltid bør stille deg er:

- Hva skal installasjonen brukes til (aktiviteter og målgrupper)?
- Hvilke muligheter gir de fysiske rammene?
- Hvilken økonomi har prosjektet til rådighet?

1. Innledende samtale

Et typisk prosjektforløp starter som regel med en samtale hvor vi prøver å klargjøre dine idéer og behov. Denne samtalen foregår typisk i telefonen.

2. Utarbeidelse av et tilbud   

I forbindelse med samtalen vil vi ofte be om å sende et par bilder av området hvor klatreinstallasjonen skal føres opp, samt noen omtrentlige mål. Deretter vil vi utarbeide et første tilbud som gir et godt bilde av hva installasjonen vil koste (ca.) og om det er noen ting du bør være oppmerksom på. Noen ganger vil det være fordelaktig for begge parter at vi møtes på det aktuelle stedet. I slike tilfeller vil vi samtidig foreta en oppmåling av området hvor installasjonen skal plasseres. Tilbudet vil typisk bestå av detaljert spesifisering av klatreveggen samt 1-3 referanser på allerede oppførte installasjoner som kunne imøtekomme ditt behov.

3. Utarbeidelse av design

Når du har avklart om prosjektet skal realiseres, er det på tide å utarbeide et reelt design. Dette krever en utdypende samtale om behovet, samt en nøyaktig oppmåling av stedet. Designet utarbeides som en 3D-modell, slik at man enklere kan se for seg veggens rommelighet. Her vil vi typisk også arbeide med farge- og materialvalg. Det tar typisk 2-3 runder før du er klar til å godkjenne klatreveggen. Hvis det er et større prosjekt, så er det også større behov for møter, ellers foregår tilpasningen av designet via e-post og telefon.

4. Produksjon av klatreinstallasjonen

Når designet er godkjent, går vi i gang med først å prosjektere og deretter produsere installasjonen. Denne prosessen foregår delvis digitalt og er automatisert for å oppnå det beste resultatet. Avhengig av veggens størrelse går det typisk 4-5 uker fra bestilling til veggen er ferdigprodusert.

5. Montering og overlevering

Når datoen for monteringen er fastsatt, er vi klare med mannskap, lift og masse verktøy. En buldrevegg på 50 kvm. tar typisk 2-3 dager å montere, mens en høy klatrevegg på 100 kvm. tar 3-4 dager. Når monteringen er ferdig, overleverer vi veggen til deg sammen med en servicemappe som inneholder alt som kreves iht. Dansk Standard. Vi tilstreber at ditt prosjektforløp blir så smidig som mulig, hvilket lykkes best gjennom en tett dialog.

6. Bygg-selv

I de tilfeller hvor det er snakk om Bygg-selv-løsninger, får du en melding om når materialene er klare til avhenting hos oss. Det følger selvfølgelig med tegninger og hvis du trenger det, så tilbyr vi en trygghetsavtale. 

Har du bruk for vår ekspertise, så ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt

Tilbudsmateriell

Vi blir ofte kontaktet av arkitekter og byggherrer som har bestemt seg for en klatreinstallasjon, men hvor det ikke er avklart nøyaktig hvordan den skal utformes samt hvilke regler og normer som gjelder for området, herunder f.eks. Dansk Standard for klatrevegger og lekeplasser. I slike tilfeller stiller vi gjerne vår kunnskap til rådighet, og kan slik hjelpe med både å få konkretisert idéer, utarbeidet overslagspriser og, hvis det er aktuelt, tilbudsmateriellet.

Vi har utarbeidet en mal til tilbudsmateriellet som hjelper deg med å ta stilling til de viktigste tingene og slik ikke overser noe vesentlig i forbindelse med tilbudet.

Har du behov for at det utarbeides konkrete designer og/eller konstruksjonstegninger, er det også noe vi kan være behjelpelig med.

Kundebesøk 

Er du i gang med å realisere en klatreinstallasjon og er kommet så langt at du har stedet på plass og en rimelig indikasjon på veggens størrelse, så vil vi svært gjerne komme ut til deg for en prat om hvilke muligheter du har. Formålet med et kundebesøk er å få avklart hvilke spesifikke behov du har og hvilken type klatreinstallasjon som best vil oppfylle dette behovet. I fellesskap vil vi komme frem til hvordan anlegget kan utnyttes best og hvordan klatreveggen i grove trekk skal se ut. Dessuten vil det ofte være interessant å snakke om hvilke aktiviteter en ev. en ny klatreinstallasjon vil føre med seg og hvordan du blir best rustet til dette.

Brannklassifisering

Uansett om en klatrevegg eller annen klatreinstallasjon føres opp inne eller ute, kan det i visse tilfeller stilles krav om forskjellige brannklasser, både ift. klatreinstallasjonen og fallunderlaget. Vi har mange års erfaring med å få klatreinstallasjoner godkjent av brannmyndigheter og kan derfor være behjelpelig med både dokumentasjon av våre materialer samt annen veiledning.

Søke om tilskudd

For at en ny klatreinstallasjon skal kunne realiseres, krever det noen midler. Er du i en situasjon hvor du gjerne vil ha utarbeidet støttemateriell til din søknad om tilskudd, kan vi være behjelpelig med dette. Vi har mulighet til å lage alt fra prospekter til konstruksjonstegninger, dessuten har vi stor erfaring med å lage grafiske 3D-modeller og visualiseringer. Uansett hva du tror kan fremme din søknad, så vil vi kunne være behjelpelige. Mangler du konkrete forslag til mulige tilskudd, er det også noe vi kan være behjelpelig med.

Fallunderlag:

Når det føres opp en klatreinstallasjon, skal fallunderlagets kvalitet ofte tas med i betraktning. Kravene til fallunderlag er forskjellige avhengig av veggens utforming, høyde og formål. Uansett hvilken klatreinstallasjon du arbeider med, så kan vi hjelpe deg med å velge det mest optimale fallunderlaget. 

 

Godta cookies

www.abekatten.no bruker cookies til å utarbeide statistikk over bruk av nettstedet

Abekatten APS

 
 Telefon

+45 9819 3930

  
 
E-post

info-abekatten@abekatten.dk

  
 
Adresse

Korshøjvej 2
DK-8600 Silkeborg

 

Copyright Abekatten Klatrevegger 2015